Søndersø Badmintonklub

Privatlivspolitik - Søndersø Badmintonklub

Privatlivspolitik for Søndersø Badmintonklub

 

De dataansvarlige er

Søndersø Badmintonklub

Spurvevej 6

5471 Søndersø

Telefon: 22728825

CVR: 30033272

Kontaktperson

Jan M. Harder

Email: janharder@saknet.dk

Telefon: 22728825

Den dataansvarlige er ansvarlig for, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse

med databeskyttelsesforordningen (EU/2016/679), herunder at der kun behandles relevante

oplysninger, at de behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt. Du kan finde

databeskyttelsesforordningen her: www.eur-lex.europa.eu

Hvilken oplysninger indsamler vi.

Vi kan indsamle og behandle følgende personoplysninger.

¤ Oplysninger, du giver til os med henblik på tilmelding hos os (herunder, men ikke

begrænset til, navn, e-mail, telefonnummer, adresse og postnummer).

¤ Oplysninger om din computer og om dine besøg på og brug af denne hjemmeside

(herunder, men ikke begrænset til, IP-adresse, geografisk placering, browser type og

version, operativsystem, henvisning kilde, længde af besøg, sidevisninger, website

navigation, brugernavn). 1.

 

¤ Oplysninger, om eventuelle transaktioner mellem dig og os på eller i relation til

denne hjemmeside, herunder oplysninger om dine eventuelle køb af varer eller

tjenester (herunder, men ikke begrænset til, navn, faktureringsadresse,

kreditoplysninger).

¤ Oplysninger om dine foreningsmæssige forhold (herunder, men ikke begrænset til, dine

sportsgrene, din deltagelse i arrangementer, pladsnummer og tøjstørrelse).

¤ Oplysninger, du giver til os med henblik på at abonnere på vores website-tjenester, e-

mail meddelelser og / eller nyhedsbreve (herunder, men ikke begrænset til navn, e-mail.)

¤ Andre oplysninger, som du vælger at sende til os. Når du oplyser os personlige

oplysninger om en anden person, er du ansvarlig for, at du har lovligt grundlag til at

formidle disse oplysninger på vegne af den anden person.

¤ Vi indsamler kun, følsomme oplysninger (eksempelvis om handikap) i det omfang du

selv

Sender dem til os.

Dine oplysninger kan indsamles hos dig selv, den enkelte klub, fra instruktør/trænere, fra

bestyrelsesmedlemmer eller fra andre aktører.

 

Hvordan anvender vi dine personlige oplysninger

Behandlingen af personoplysninger er i begges interesse med henblik på at vi enten kan levere

den service du tilmelder dig, eller for at vi overholder lovgivningen.

Personoplysninger som du sender på vores hjemmeside, vil blive behandlet til de angivne formål

i overensstemmelse med denne privatlivspolitik eller på relevante dele af hjemmesiden.

Vi kan behandle dine personoplysninger til at:

¤ Administrere hold, dine medlemskaber og alle services relateret til denne organisation,

herunder også dine forskellige roller såsom deltager, instruktør eller bestyrelsesmedlem.

¤ Forbedre din browseroplevelse ved at tilpasse hjemmesiden.

¤ Aktivere din brug af de tjenester tilgængelige på vores hjemmeside.

¤ Levere tjenester du har købt på hjemmesiden.

¤ Sende opgørelser og fakturaer til dig, og indsamle betalinger fra dig.

¤ I det tilfælde du har accepteret, at vi sender dig nyhedsbreve, generel og kommerciel

kommunikation om vores tjeneste, behandler vi dine oplysninger til det formål.

¤ Holde hjemmesiden sikker og forebygge misbrug.

¤ Kontrollere overholdelsen af vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden. 2.

 

¤ Forsvarligt sikre kvaliteten i vores og medlems- og kunderegister og sikre mulighed for

Korrekt bogføring og fakturering.

I det omfang du sender personlige oplysninger til offentliggørelse på vores hjemmeside,

Eksempelvis via forum, vil vi offentliggøre og behandle disse oplysninger i overensstemmelse

med denne tilladelse, du giver til os ved accept af vores nuværende betingelser.

Vi kan videregive dine oplysninger til eventuelle andre afdelinger og hvis der findes en

hovedafdeling af denne organisation. For så vidt det er rimeligt og nødvendigt for de formål, der

er fastsat i denne fortrolighedspolitik. Derudover kan vi videregive dine personoplysninger i det

omfang vi er forpligtet til at gøre det i medfør af EU-retlig eller national lovgivning.

Vi vil ikke, uden dit udtrykkelige samtykke, videregive dine personlige oplysninger til nogen

tredjepart med henblik på direkte markedsføring.

Bortset fra bestemmelserne i denne privatlivspolitik, vil vi ikke i øvrigt give dine oplysninger til

tredjemand.

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af bestemmelsen i databeskyttelsesforordningen

artikel 6, stk. 1, litra b, hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til at opfylde vores

forpligtelser i medfør af disse vilkår samt levere servicen til dig. Derudover behandler vi disse

oplysninger på baggrund af dit samtykke i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk.

1. litra a. Hvis vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid

ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at rette henvendelse til den

ansvarlige klub eller det ansvarlige forbund.

Opbevaring af personoplysninger

Vi anvender klubmodul, som ejes og administreres af klubmodul ApS, til at indsamle og

behandle oplysninger om vores medarbejder (frivillige og lønnede), medlemmer og brugere. På

den måde er vi sikret at alle personoplysninger, du giver opbevares på sikre

(kodeordsbeskyttede og firewall-beskyttet) servere, at alle elektroniske transaktioner indgået

via hjemmesiden vil blive beskyttet af krypteringsteknologi (SSL – Secure Socket Layer), og at vi

ikke gemmer kreditoplysninger eller deler dem med en tredjepart.

Vi opbevarer dine personoplysninger mens dit medlemskab består. Derudover opbevarer vi dine

oplysninger i tre år fra tilmeldelsesdatoen og din sletning af profil, blandt andet til brug for

tilskud fra kommunen. I særlige tilfælde kan der efter aftale og hvor der er relevans gemmes

oplysninger i en længere tidsperiode, som fastsættes i de enkelte tilfælde eksempelvis

oplysninger om æresmedlemsskab.

3.

 

I alle tilfælde opbevares en nødvendig del af dine personoplysninger i overensstemmelse med

bogføringsloven § 10, stk. 1, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

Herefter slettes de.

 

Ændring i vilkår og politik

Vi kan opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden ved at udgive en ny version på vores

hjemmeside. Du bør tjekke denne side lejlighedsvis for at sikre, at du er tilfreds med eventuelle

ændringer.

 

Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af

oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den ansvarlige

klub, det ansvarlige forbund eller klubmodul på vores kontaktformular.

¤ Ret til at se oplysninger (indsigtsret) – Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi

behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

¤ Ret til berigtigelse (rettelse) – Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

¤ Ret til sletning – I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden

tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

¤ Ret til begrænsning af behandling – Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset

behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med

dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller

forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

¤ Ret til indsigelse – Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige

behandling af dine personoplysninger. Det gælder også i forhold til oplysninger, vi behandler

efter en interesseafvejning. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger

til direkte markedsføring.

¤ Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) – Du har i visse tilfælde ret til at

modtage dine personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart

format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden

hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i datatilsynets vejledning om de registreredes

rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du kan til enhver tid bede os om at annullere din profil ved at sende en e-mail til os, eller du kan

slette din egen profil ved at logge ind og scrolle til bunden af din profil.

 

4.

 

Klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler

dine personoplysninger på. Du finder datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Tredjeparts websteder

Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for tredjeparts

websteder politik eller praksis omkring personoplysninger.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om denne politik eller vores behandling af dine personoplysninger, så

kontakt os.

Jan M. Harder

Email: janharder@saknet.dk

Telefon: 22728825

Dataansvarlige

Søndersø Badmintonklub

Spurvevej 6

5471 Søndersø

Telefon: 22728825

CVR:30033272

 

Den registeransvarlige for de indsamlede oplysninger på denne hjemmeside er

Databehandler

Klubmodul ApS

Dalbygade 40A, 2 sal

6000 Kolding og industrivej 21, 1

3550 Slangerup

Telefon: 35113639

CVR: 31501512

Klubmodul.dk

  

Privatlivspolitik - Søndersø Badmintonklub

Privatlivspolitik for Søndersø Badmintonklub

 

De dataansvarlige er

Søndersø Badmintonklub

Spurvevej 6

5471 Søndersø

Telefon: 22728825

CVR: 30033272

Kontaktperson

Jan M. Harder

Email: janharder@saknet.dk

Telefon: 22728825

Den dataansvarlige er ansvarlig for, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse

med databeskyttelsesforordningen (EU/2016/679), herunder at der kun behandles relevante

oplysninger, at de behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt. Du kan finde

databeskyttelsesforordningen her: www.eur-lex.europa.eu

Hvilken oplysninger indsamler vi.

Vi kan indsamle og behandle følgende personoplysninger.

¤ Oplysninger, du giver til os med henblik på tilmelding hos os (herunder, men ikke

begrænset til, navn, e-mail, telefonnummer, adresse og postnummer).

¤ Oplysninger om din computer og om dine besøg på og brug af denne hjemmeside

(herunder, men ikke begrænset til, IP-adresse, geografisk placering, browser type og

version, operativsystem, henvisning kilde, længde af besøg, sidevisninger, website

navigation, brugernavn). 1.

 

¤ Oplysninger, om eventuelle transaktioner mellem dig og os på eller i relation til

denne hjemmeside, herunder oplysninger om dine eventuelle køb af varer eller

tjenester (herunder, men ikke begrænset til, navn, faktureringsadresse,

kreditoplysninger).

¤ Oplysninger om dine foreningsmæssige forhold (herunder, men ikke begrænset til, dine

sportsgrene, din deltagelse i arrangementer, pladsnummer og tøjstørrelse).

¤ Oplysninger, du giver til os med henblik på at abonnere på vores website-tjenester, e-

mail meddelelser og / eller nyhedsbreve (herunder, men ikke begrænset til navn, e-mail.)

¤ Andre oplysninger, som du vælger at sende til os. Når du oplyser os personlige

oplysninger om en anden person, er du ansvarlig for, at du har lovligt grundlag til at

formidle disse oplysninger på vegne af den anden person.

¤ Vi indsamler kun, følsomme oplysninger (eksempelvis om handikap) i det omfang du

selv

Sender dem til os.

Dine oplysninger kan indsamles hos dig selv, den enkelte klub, fra instruktør/trænere, fra

bestyrelsesmedlemmer eller fra andre aktører.

 

Hvordan anvender vi dine personlige oplysninger

Behandlingen af personoplysninger er i begges interesse med henblik på at vi enten kan levere

den service du tilmelder dig, eller for at vi overholder lovgivningen.

Personoplysninger som du sender på vores hjemmeside, vil blive behandlet til de angivne formål

i overensstemmelse med denne privatlivspolitik eller på relevante dele af hjemmesiden.

Vi kan behandle dine personoplysninger til at:

¤ Administrere hold, dine medlemskaber og alle services relateret til denne organisation,

herunder også dine forskellige roller såsom deltager, instruktør eller bestyrelsesmedlem.

¤ Forbedre din browseroplevelse ved at tilpasse hjemmesiden.

¤ Aktivere din brug af de tjenester tilgængelige på vores hjemmeside.

¤ Levere tjenester du har købt på hjemmesiden.

¤ Sende opgørelser og fakturaer til dig, og indsamle betalinger fra dig.

¤ I det tilfælde du har accepteret, at vi sender dig nyhedsbreve, generel og kommerciel

kommunikation om vores tjeneste, behandler vi dine oplysninger til det formål.

¤ Holde hjemmesiden sikker og forebygge misbrug.

¤ Kontrollere overholdelsen af vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden. 2.

 

¤ Forsvarligt sikre kvaliteten i vores og medlems- og kunderegister og sikre mulighed for

Korrekt bogføring og fakturering.

I det omfang du sender personlige oplysninger til offentliggørelse på vores hjemmeside,

Eksempelvis via forum, vil vi offentliggøre og behandle disse oplysninger i overensstemmelse

med denne tilladelse, du giver til os ved accept af vores nuværende betingelser.

Vi kan videregive dine oplysninger til eventuelle andre afdelinger og hvis der findes en

hovedafdeling af denne organisation. For så vidt det er rimeligt og nødvendigt for de formål, der

er fastsat i denne fortrolighedspolitik. Derudover kan vi videregive dine personoplysninger i det

omfang vi er forpligtet til at gøre det i medfør af EU-retlig eller national lovgivning.

Vi vil ikke, uden dit udtrykkelige samtykke, videregive dine personlige oplysninger til nogen

tredjepart med henblik på direkte markedsføring.

Bortset fra bestemmelserne i denne privatlivspolitik, vil vi ikke i øvrigt give dine oplysninger til

tredjemand.

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af bestemmelsen i databeskyttelsesforordningen

artikel 6, stk. 1, litra b, hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til at opfylde vores

forpligtelser i medfør af disse vilkår samt levere servicen til dig. Derudover behandler vi disse

oplysninger på baggrund af dit samtykke i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk.

1. litra a. Hvis vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid

ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at rette henvendelse til den

ansvarlige klub eller det ansvarlige forbund.

Opbevaring af personoplysninger

Vi anvender klubmodul, som ejes og administreres af klubmodul ApS, til at indsamle og

behandle oplysninger om vores medarbejder (frivillige og lønnede), medlemmer og brugere. På

den måde er vi sikret at alle personoplysninger, du giver opbevares på sikre

(kodeordsbeskyttede og firewall-beskyttet) servere, at alle elektroniske transaktioner indgået

via hjemmesiden vil blive beskyttet af krypteringsteknologi (SSL – Secure Socket Layer), og at vi

ikke gemmer kreditoplysninger eller deler dem med en tredjepart.

Vi opbevarer dine personoplysninger mens dit medlemskab består. Derudover opbevarer vi dine

oplysninger i tre år fra tilmeldelsesdatoen og din sletning af profil, blandt andet til brug for

tilskud fra kommunen. I særlige tilfælde kan der efter aftale og hvor der er relevans gemmes

oplysninger i en længere tidsperiode, som fastsættes i de enkelte tilfælde eksempelvis

oplysninger om æresmedlemsskab.

3.

 

I alle tilfælde opbevares en nødvendig del af dine personoplysninger i overensstemmelse med

bogføringsloven § 10, stk. 1, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

Herefter slettes de.

 

Ændring i vilkår og politik

Vi kan opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden ved at udgive en ny version på vores

hjemmeside. Du bør tjekke denne side lejlighedsvis for at sikre, at du er tilfreds med eventuelle

ændringer.

 

Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af

oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den ansvarlige

klub, det ansvarlige forbund eller klubmodul på vores kontaktformular.

¤ Ret til at se oplysninger (indsigtsret) – Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi

behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

¤ Ret til berigtigelse (rettelse) – Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

¤ Ret til sletning – I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden

tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

¤ Ret til begrænsning af behandling – Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset

behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med

dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller

forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

¤ Ret til indsigelse – Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige

behandling af dine personoplysninger. Det gælder også i forhold til oplysninger, vi behandler

efter en interesseafvejning. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger

til direkte markedsføring.

¤ Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) – Du har i visse tilfælde ret til at

modtage dine personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart

format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden

hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i datatilsynets vejledning om de registreredes

rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du kan til enhver tid bede os om at annullere din profil ved at sende en e-mail til os, eller du kan

slette din egen profil ved at logge ind og scrolle til bunden af din profil.

 

4.

 

Klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler

dine personoplysninger på. Du finder datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Tredjeparts websteder

Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for tredjeparts

websteder politik eller praksis omkring personoplysninger.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om denne politik eller vores behandling af dine personoplysninger, så

kontakt os.

Jan M. Harder

Email: janharder@saknet.dk

Telefon: 22728825

Dataansvarlige

Søndersø Badmintonklub

Spurvevej 6

5471 Søndersø

Telefon: 22728825

CVR:30033272

 

Den registeransvarlige for de indsamlede oplysninger på denne hjemmeside er

Databehandler

Klubmodul ApS

Dalbygade 40A, 2 sal

6000 Kolding og industrivej 21, 1

3550 Slangerup

Telefon: 35113639

CVR: 31501512

Klubmodul.dk

 
 

 
Søndersø Badmintonklub
Havrevænget 8 | 5471 Søndersø

apw@saknet.dk
Telefon: +4527614329

Facebook

Nyttige genveje:
Privatlivspolitik | Login og betaling

Links:
RSL | Badmintonshoppen | Fyens Badminton Kreds | Badminton Danmark | Badmintonpeople | DGI | Protour kalender


 
Søndersø Badmintonklub
Havrevænget 8
5471 Søndersø

apw@saknet.dk
Telefon: +4527614329

Nyttige genveje:
Privatlivspolitik
Login og betaling

Links:
RSL
Badmintonshoppen
Fyens Badminton Kreds
Badminton Danmark
Badmintonpeople
DGI
Protour kalender
Facebook

Website: ntkr.com I/S - tlf. 66 11 68 57